E.L.F.O Mottatte Bilder (11_12_2006 ).

E.L.F.O. Bilder - 11_12_2006www.hessdalen.org
Alarmtid:På antenne nummer:Mottatt Bilde:

16 : 08 : 37116_ 8_37_NR2.jpg
23 : 44 : 23123_44_23_NR2_2.jpg
23 : 45 : 59123_45_59_NR2_2.jpg
18 : 21 : 56118_21_56_NR2_2.jpg
12 : 05 : 45112_ 5_45_NR2.jpg
06 : 12 : 211 6_12_21_NR2_2.jpg
22 : 44 : 36122_44_36_NR2.jpg
03 : 48 : 571 3_48_57_NR2.jpg
23 : 51 : 41123_51_41_NR2.jpg
21 : 03 : 48121_ 3_48_NR2.jpg
03 : 45 : 381 3_45_38_NR2.jpg
18 : 20 : 11118_20_11_NR2_2.jpg
17 : 04 : 45117_ 4_45_NR2_2.jpg
13 : 25 : 49113_25_49_NR2.jpg
02 : 16 : 391 2_16_39_NR2_2.jpg
02 : 37 : 261 2_37_26_NR2.jpg
20 : 06 : 05120_ 6_ 5_NR2.jpg
04 : 00 : 511 4_ 0_51_NR2.jpg
16 : 59 : 02116_59_ 2_NR2_2.jpg
04 : 46 : 491 4_46_49_NR2.jpg
15 : 26 : 18115_26_18_NR2.jpg
16 : 52 : 01116_52_ 1_NR2_2.jpg
18 : 46 : 33118_46_33_NR2.jpg
18 : 53 : 30118_53_30_NR2_2.jpg
00 : 07 : 161 0_ 7_16_NR2.jpg
14 : 56 : 20114_56_20_NR2_2.jpg
02 : 16 : 391 2_16_39_NR2.jpg
16 : 34 : 19116_34_19_NR2.jpg
18 : 58 : 28118_58_28_NR2.jpg
01 : 02 : 531 1_ 2_53_NR2.jpg
23 : 54 : 22123_54_22_NR2_2.jpg
05 : 24 : 311 5_24_31_NR2.jpg
00 : 12 : 341 0_12_34_NR2_2.jpg
23 : 39 : 46123_39_46_NR2_2.jpg
02 : 23 : 381 2_23_38_NR2.jpg
11 : 55 : 34111_55_34_NR2_2.jpg
02 : 23 : 381 2_23_38_NR2_2.jpg
23 : 50 : 11123_50_11_NR2_2.jpg
02 : 28 : 341 2_28_34_NR2_2.jpg
15 : 54 : 18115_54_18_NR2.jpg
20 : 58 : 41120_58_41_NR2.jpg
22 : 44 : 36122_44_36_NR2_2.jpg
18 : 37 : 23118_37_23_NR2_2.jpg
03 : 04 : 261 3_ 4_26_NR2.jpg
08 : 24 : 561 8_24_56_NR2_2.jpg
14 : 56 : 20114_56_20_NR2.jpg
16 : 59 : 02116_59_ 2_NR2.jpg
18 : 20 : 11118_20_11_NR2.jpg
15 : 54 : 18115_54_18_NR2_2.jpg
08 : 42 : 151 8_42_15_NR2.jpg
03 : 45 : 381 3_45_38_NR2_2.jpg
17 : 48 : 21117_48_21_NR2_2.jpg
04 : 16 : 241 4_16_24_NR2_2.jpg
20 : 56 : 20120_56_20_NR2_2.jpg
19 : 06 : 37119_ 6_37_NR2_2.jpg
11 : 17 : 46111_17_46_NR2_2.jpg
03 : 52 : 511 3_52_51_NR2.jpg
09 : 44 : 551 9_44_55_NR2.jpg
04 : 46 : 491 4_46_49_NR2_2.jpg
19 : 53 : 35119_53_35_NR2_2.jpg
03 : 00 : 031 3_ 0_ 3_NR2.jpg
13 : 25 : 49113_25_49_NR2_2.jpg
15 : 26 : 18115_26_18_NR2_2.jpg
17 : 04 : 45117_ 4_45_NR2.jpg
06 : 04 : 561 6_ 4_56_NR2.jpg
22 : 49 : 01122_49_ 1_NR2_2.jpg
17 : 56 : 56117_56_56_NR2_2.jpg
19 : 17 : 52119_17_52_NR2.jpg
23 : 50 : 11123_50_11_NR2.jpg
18 : 53 : 30118_53_30_NR2.jpg
16 : 49 : 09116_49_ 9_NR2_2.jpg
19 : 46 : 35119_46_35_NR2_2.jpg
16 : 28 : 53116_28_53_NR2_2.jpg
23 : 01 : 47123_ 1_47_NR2.jpg
00 : 01 : 101 0_ 1_10_NR2.jpg
22 : 59 : 23122_59_23_NR2_2.jpg
20 : 03 : 59120_ 3_59_NR2_2.jpg
08 : 42 : 151 8_42_15_NR2_2.jpg
01 : 47 : 011 1_47_ 1_NR2.jpg
17 : 58 : 08117_58_ 8_NR2.jpg
22 : 49 : 01122_49_ 1_NR2.jpg
10 : 53 : 58110_53_58_NR2_2.jpg
16 : 06 : 20116_ 6_20_NR2.jpg
18 : 58 : 28118_58_28_NR2_2.jpg
13 : 44 : 19113_44_19_NR2_2.jpg
19 : 17 : 52119_17_52_NR2_3.jpg
19 : 46 : 35119_46_35_NR2.jpg
23 : 36 : 50123_36_50_NR2_2.jpg
11 : 52 : 12111_52_12_NR2_2.jpg
03 : 04 : 261 3_ 4_26_NR2_2.jpg
16 : 08 : 37116_ 8_37_NR2_2.jpg
11 : 52 : 12111_52_12_NR2.jpg
06 : 12 : 211 6_12_21_NR2.jpg
05 : 26 : 441 5_26_44_NR2.jpg
23 : 01 : 47123_ 1_47_NR2_2.jpg
17 : 58 : 08117_58_ 8_NR2_2.jpg
18 : 37 : 23118_37_23_NR2.jpg
16 : 06 : 20116_ 6_20_NR2_2.jpg
20 : 56 : 20120_56_20_NR2.jpg
11 : 17 : 46111_17_46_NR2.jpg
05 : 42 : 161 5_42_16_NR2.jpg
17 : 56 : 56117_56_56_NR2.jpg
15 : 57 : 07115_57_ 7_NR2_2.jpg
17 : 48 : 21117_48_21_NR2.jpg
19 : 53 : 35119_53_35_NR2.jpg
04 : 56 : 591 4_56_59_NR2.jpg
03 : 48 : 571 3_48_57_NR2_2.jpg
18 : 00 : 12118_ 0_12_NR2_2.jpg
23 : 36 : 50123_36_50_NR2.jpg
06 : 04 : 561 6_ 4_56_NR2_2.jpg
23 : 44 : 23123_44_23_NR2.jpg
22 : 59 : 23122_59_23_NR2.jpg
04 : 16 : 241 4_16_24_NR2.jpg
19 : 06 : 37119_ 6_37_NR2.jpg
19 : 01 : 08119_ 1_ 8_NR2.jpg
01 : 02 : 531 1_ 2_53_NR2_2.jpg
19 : 01 : 08119_ 1_ 8_NR2_2.jpg
02 : 12 : 311 2_12_31_NR2_2.jpg
12 : 20 : 34112_20_34_NR2_2.jpg
02 : 28 : 341 2_28_34_NR2.jpg
15 : 23 : 52115_23_52_NR2_2.jpg
02 : 14 : 371 2_14_37_NR2_2.jpg
16 : 49 : 09116_49_ 9_NR2.jpg
02 : 49 : 081 2_49_ 8_NR2.jpg
16 : 28 : 53116_28_53_NR2.jpg
23 : 54 : 22123_54_22_NR2.jpg
15 : 57 : 07115_57_ 7_NR2.jpg
02 : 49 : 081 2_49_ 8_NR2_2.jpg
16 : 52 : 01116_52_ 1_NR2.jpg
23 : 51 : 41123_51_41_NR2_2.jpg
00 : 12 : 341 0_12_34_NR2.jpg
00 : 07 : 161 0_ 7_16_NR2_2.jpg
08 : 24 : 561 8_24_56_NR2.jpg
00 : 01 : 101 0_ 1_10_NR2_2.jpg
03 : 42 : 041 3_42_ 4_NR2_2.jpg
01 : 47 : 011 1_47_ 1_NR2_2.jpg
11 : 53 : 13111_53_13_NR2.jpg
11 : 47 : 36111_47_36_NR2_2.jpg
20 : 06 : 05120_ 6_ 5_NR2_2.jpg
07 : 31 : 291 7_31_29_NR2_2.jpg
05 : 22 : 221 5_22_22_NR2_2.jpg
10 : 53 : 58110_53_58_NR2.jpg
19 : 53 : 35119_53_35_NR2_3.jpg
12 : 22 : 15112_22_15_NR2_2.jpg
23 : 25 : 43123_25_43_NR2_2.jpg
03 : 18 : 361 3_18_36_NR2.jpg
03 : 42 : 041 3_42_ 4_NR2.jpg
18 : 00 : 12118_ 0_12_NR2.jpg
03 : 00 : 031 3_ 0_ 3_NR2_2.jpg
12 : 22 : 15112_22_15_NR2.jpg
18 : 21 : 56118_21_56_NR2.jpg
03 : 12 : 371 3_12_37_NR2_2.jpg
15 : 59 : 00115_59_ 0_NR2.jpg
16 : 34 : 19116_34_19_NR2_2.jpg
11 : 55 : 34111_55_34_NR2.jpg
17 : 08 : 35117_ 8_35_NR2.jpg
16 : 14 : 38116_14_38_NR2.jpg
02 : 37 : 261 2_37_26_NR2_2.jpg
02 : 12 : 311 2_12_31_NR2.jpg
07 : 31 : 291 7_31_29_NR2.jpg
08 : 24 : 561 8_24_56_NR2_3.jpg
12 : 20 : 34112_20_34_NR2.jpg
19 : 17 : 52119_17_52_NR2_2.jpg
11 : 47 : 36111_47_36_NR2.jpg
15 : 59 : 00115_59_ 0_NR2_2.jpg
03 : 18 : 361 3_18_36_NR2_2.jpg
20 : 58 : 41120_58_41_NR2_2.jpg
03 : 12 : 371 3_12_37_NR2.jpg
13 : 44 : 19113_44_19_NR2.jpg
03 : 52 : 511 3_52_51_NR2_2.jpg
23 : 25 : 43123_25_43_NR2.jpg
12 : 05 : 45112_ 5_45_NR2_2.jpg
17 : 08 : 35117_ 8_35_NR2_2.jpg
16 : 14 : 38116_14_38_NR2_2.jpg
23 : 45 : 59123_45_59_NR2.jpg
05 : 26 : 441 5_26_44_NR2_2.jpg
05 : 42 : 161 5_42_16_NR2_2.jpg
05 : 22 : 221 5_22_22_NR2.jpg
03 : 33 : 351 3_33_35_NR2_2.jpg
05 : 24 : 311 5_24_31_NR2_2.jpg
23 : 39 : 46123_39_46_NR2.jpg
16 : 14 : 38116_14_38_NR2_3.jpg
03 : 33 : 351 3_33_35_NR2.jpg
18 : 46 : 33118_46_33_NR2_2.jpg
04 : 56 : 591 4_56_59_NR2_2.jpg
09 : 44 : 551 9_44_55_NR2_2.jpg
02 : 14 : 371 2_14_37_NR2.jpg
20 : 03 : 59120_ 3_59_NR2.jpg
04 : 00 : 511 4_ 0_51_NR2_2.jpg
21 : 03 : 48121_ 3_48_NR2_2.jpg
15 : 23 : 52115_23_52_NR2.jpg