E.L.F.O Mottatte Bilder (15_11_2006 ).

E.L.F.O. Bilder - 15_11_2006www.hessdalen.org
Alarmtid:På antenne nummer:Mottatt Bilde:

23 : 01 : 39123_ 1_39_NR2_2.jpg
17 : 50 : 28117_50_28_NR2.jpg
20 : 30 : 09120_30_ 9_NR2_2.jpg
19 : 29 : 55119_29_55_NR2_2.jpg
23 : 01 : 39123_ 1_39_NR2.jpg
18 : 35 : 52118_35_52_NR2.jpg
18 : 35 : 52118_35_52_NR2_2.jpg
20 : 30 : 09120_30_ 9_NR2.jpg
19 : 29 : 55119_29_55_NR2.jpg
17 : 50 : 28117_50_28_NR2_2.jpg