E.L.F.O Mottatte Bilder (21_4_2007 ).

E.L.F.O. Bilder - 21_4_2007www.hessdalen.org
Alarmtid:På antenne nummer:Mottatt Bilde:

01 : 51 : 221 1_51_22_NR1_2.jpg
02 : 48 : 041 2_48_ 4_NR1.jpg
00 : 38 : 291 0_38_29_NR1.jpg
04 : 53 : 071 4_53_ 7_NR1.jpg
04 : 06 : 341 4_ 6_34_NR1_2.jpg
00 : 47 : 381 0_47_38_NR1.jpg
01 : 59 : 241 1_59_24_NR1.jpg
02 : 10 : 351 2_10_35_NR1_3.jpg
03 : 54 : 191 3_54_19_NR1_4.jpg
02 : 01 : 491 2_ 1_49_NR1.jpg
02 : 49 : 531 2_49_53_NR1_2.jpg
00 : 33 : 111 0_33_11_NR1.jpg
03 : 31 : 271 3_31_27_NR1_4.jpg
03 : 05 : 211 3_ 5_21_NR1_4.jpg
00 : 57 : 301 0_57_30_NR1_4.jpg
03 : 58 : 391 3_58_39_NR1.jpg
00 : 40 : 151 0_40_15_NR1_5.jpg
04 : 28 : 171 4_28_17_NR1_3.jpg
01 : 39 : 391 1_39_39_NR1_2.jpg
04 : 02 : 581 4_ 2_58_NR1_2.jpg
02 : 26 : 471 2_26_47_NR1_2.jpg
02 : 49 : 531 2_49_53_NR1.jpg
03 : 20 : 291 3_20_29_NR1.jpg
03 : 05 : 211 3_ 5_21_NR1_6.jpg
01 : 26 : 461 1_26_46_NR1.jpg
04 : 41 : 181 4_41_18_NR1.jpg
01 : 47 : 231 1_47_23_NR1_3.jpg
04 : 53 : 071 4_53_ 7_NR1_2.jpg
03 : 47 : 411 3_47_41_NR1_2.jpg
00 : 54 : 241 0_54_24_NR1.jpg
04 : 21 : 291 4_21_29_NR1_2.jpg
23 : 38 : 16123_38_16_NR1.jpg
13 : 31 : 37113_31_37_NR1_2.jpg
03 : 45 : 511 3_45_51_NR1.jpg
02 : 02 : 581 2_ 2_58_NR1_2.jpg
03 : 05 : 211 3_ 5_21_NR1_8.jpg
04 : 48 : 031 4_48_ 3_NR1_5.jpg
00 : 29 : 581 0_29_58_NR1.jpg
04 : 39 : 431 4_39_43_NR1.jpg
04 : 02 : 581 4_ 2_58_NR1_4.jpg
03 : 15 : 271 3_15_27_NR1_4.jpg
03 : 27 : 501 3_27_50_NR1.jpg
04 : 58 : 421 4_58_42_NR1_3.jpg
00 : 35 : 461 0_35_46_NR1.jpg
03 : 23 : 071 3_23_ 7_NR1_3.jpg
23 : 38 : 16123_38_16_NR1_2.jpg
04 : 12 : 151 4_12_15_NR1_4.jpg
03 : 23 : 071 3_23_ 7_NR1_4.jpg
03 : 45 : 511 3_45_51_NR1_2.jpg
04 : 48 : 031 4_48_ 3_NR1.jpg
04 : 24 : 151 4_24_15_NR1_2.jpg
02 : 45 : 421 2_45_42_NR1_2.jpg
00 : 50 : 321 0_50_32_NR1.jpg
03 : 05 : 211 3_ 5_21_NR1_7.jpg
03 : 31 : 271 3_31_27_NR1_2.jpg
02 : 52 : 441 2_52_44_NR1_3.jpg
05 : 00 : 481 5_ 0_48_NR1_3.jpg
03 : 15 : 271 3_15_27_NR1_3.jpg
04 : 12 : 151 4_12_15_NR1_2.jpg
03 : 12 : 401 3_12_40_NR1.jpg
03 : 05 : 211 3_ 5_21_NR1_3.jpg
03 : 52 : 261 3_52_26_NR1_2.jpg
02 : 23 : 301 2_23_30_NR1.jpg
05 : 14 : 191 5_14_19_NR1_3.jpg
03 : 05 : 211 3_ 5_21_NR1_5.jpg
00 : 40 : 151 0_40_15_NR1.jpg
00 : 40 : 151 0_40_15_NR1_4.jpg
02 : 49 : 531 2_49_53_NR1_3.jpg
01 : 56 : 301 1_56_30_NR1_2.jpg
03 : 02 : 041 3_ 2_ 4_NR1.jpg
00 : 33 : 111 0_33_11_NR1_3.jpg
00 : 33 : 111 0_33_11_NR1_2.jpg
04 : 08 : 401 4_ 8_40_NR1.jpg
01 : 48 : 491 1_48_49_NR1_2.jpg
03 : 15 : 271 3_15_27_NR1_2.jpg
01 : 48 : 491 1_48_49_NR1.jpg
03 : 02 : 041 3_ 2_ 4_NR1_2.jpg
00 : 31 : 231 0_31_23_NR1_2.jpg
02 : 52 : 441 2_52_44_NR1_4.jpg
00 : 45 : 431 0_45_43_NR1.jpg
01 : 43 : 281 1_43_28_NR1_4.jpg
03 : 23 : 071 3_23_ 7_NR1.jpg
04 : 06 : 341 4_ 6_34_NR1_3.jpg
05 : 09 : 551 5_ 9_55_NR1.jpg
02 : 45 : 421 2_45_42_NR1.jpg
02 : 06 : 591 2_ 6_59_NR1.jpg
04 : 39 : 431 4_39_43_NR1_2.jpg
02 : 02 : 581 2_ 2_58_NR1.jpg
04 : 02 : 581 4_ 2_58_NR1.jpg
04 : 26 : 041 4_26_ 4_NR1_2.jpg
02 : 52 : 441 2_52_44_NR1.jpg
01 : 19 : 211 1_19_21_NR1.jpg
03 : 38 : 101 3_38_10_NR1.jpg
02 : 58 : 371 2_58_37_NR1_3.jpg
03 : 15 : 271 3_15_27_NR1.jpg
00 : 50 : 321 0_50_32_NR1_2.jpg
04 : 55 : 441 4_55_44_NR1_2.jpg
01 : 25 : 161 1_25_16_NR1_2.jpg
01 : 43 : 281 1_43_28_NR1_3.jpg
01 : 12 : 581 1_12_58_NR1_2.jpg
01 : 04 : 301 1_ 4_30_NR1_3.jpg
04 : 28 : 171 4_28_17_NR1_4.jpg
04 : 06 : 341 4_ 6_34_NR1.jpg
04 : 12 : 151 4_12_15_NR1.jpg
02 : 43 : 131 2_43_13_NR1_2.jpg
02 : 29 : 151 2_29_15_NR1_2.jpg
04 : 58 : 421 4_58_42_NR1.jpg
01 : 43 : 281 1_43_28_NR1_2.jpg
01 : 51 : 221 1_51_22_NR1.jpg
03 : 05 : 211 3_ 5_21_NR1_2.jpg
04 : 43 : 581 4_43_58_NR1.jpg
05 : 00 : 481 5_ 0_48_NR1_2.jpg
02 : 58 : 371 2_58_37_NR1_4.jpg
03 : 41 : 071 3_41_ 7_NR1.jpg
00 : 57 : 301 0_57_30_NR1_2.jpg
01 : 02 : 411 1_ 2_41_NR1_2.jpg
04 : 55 : 441 4_55_44_NR1.jpg
04 : 02 : 581 4_ 2_58_NR1_3.jpg
04 : 10 : 151 4_10_15_NR1_2.jpg
01 : 26 : 461 1_26_46_NR1_2.jpg
04 : 10 : 151 4_10_15_NR1.jpg
01 : 30 : 051 1_30_ 5_NR1.jpg
04 : 48 : 031 4_48_ 3_NR1_4.jpg
05 : 02 : 461 5_ 2_46_NR1.jpg
00 : 45 : 431 0_45_43_NR1_2.jpg
05 : 09 : 551 5_ 9_55_NR1_2.jpg
03 : 31 : 271 3_31_27_NR1.jpg
02 : 52 : 441 2_52_44_NR1_5.jpg
05 : 07 : 281 5_ 7_28_NR1_2.jpg
04 : 48 : 031 4_48_ 3_NR1_6.jpg
02 : 20 : 151 2_20_15_NR1_3.jpg
05 : 12 : 491 5_12_49_NR1.jpg
00 : 54 : 241 0_54_24_NR1_2.jpg
02 : 01 : 491 2_ 1_49_NR1_2.jpg
03 : 47 : 411 3_47_41_NR1.jpg
05 : 07 : 281 5_ 7_28_NR1_3.jpg
04 : 53 : 071 4_53_ 7_NR1_3.jpg
04 : 21 : 291 4_21_29_NR1_3.jpg
01 : 09 : 081 1_ 9_ 8_NR1_2.jpg
03 : 20 : 291 3_20_29_NR1_2.jpg
03 : 34 : 031 3_34_ 3_NR1.jpg
05 : 14 : 191 5_14_19_NR1.jpg
03 : 58 : 391 3_58_39_NR1_2.jpg
03 : 23 : 071 3_23_ 7_NR1_2.jpg
02 : 06 : 591 2_ 6_59_NR1_2.jpg
05 : 00 : 481 5_ 0_48_NR1.jpg
01 : 02 : 411 1_ 2_41_NR1.jpg
02 : 20 : 151 2_20_15_NR1_2.jpg
03 : 12 : 401 3_12_40_NR1_2.jpg
04 : 08 : 401 4_ 8_40_NR1_2.jpg
02 : 23 : 301 2_23_30_NR1_2.jpg
01 : 28 : 561 1_28_56_NR1_2.jpg
01 : 14 : 421 1_14_42_NR1_2.jpg
03 : 52 : 261 3_52_26_NR1.jpg
03 : 54 : 191 3_54_19_NR1.jpg
03 : 41 : 071 3_41_ 7_NR1_2.jpg
02 : 10 : 351 2_10_35_NR1.jpg
04 : 28 : 171 4_28_17_NR1_2.jpg
02 : 14 : 591 2_14_59_NR1.jpg
01 : 09 : 081 1_ 9_ 8_NR1.jpg
03 : 38 : 101 3_38_10_NR1_2.jpg
04 : 21 : 291 4_21_29_NR1.jpg
01 : 56 : 301 1_56_30_NR1_3.jpg
03 : 41 : 071 3_41_ 7_NR1_3.jpg
00 : 40 : 151 0_40_15_NR1_2.jpg
04 : 48 : 031 4_48_ 3_NR1_2.jpg
00 : 57 : 301 0_57_30_NR1.jpg
01 : 56 : 301 1_56_30_NR1_4.jpg
01 : 04 : 301 1_ 4_30_NR1.jpg
03 : 27 : 501 3_27_50_NR1_3.jpg
00 : 38 : 291 0_38_29_NR1_2.jpg
01 : 59 : 241 1_59_24_NR1_2.jpg
03 : 31 : 271 3_31_27_NR1_3.jpg
02 : 48 : 041 2_48_ 4_NR1_2.jpg
02 : 58 : 371 2_58_37_NR1.jpg
04 : 43 : 581 4_43_58_NR1_2.jpg
02 : 43 : 131 2_43_13_NR1.jpg
04 : 12 : 151 4_12_15_NR1_3.jpg
03 : 44 : 271 3_44_27_NR1_2.jpg
03 : 54 : 191 3_54_19_NR1_3.jpg
13 : 31 : 37113_31_37_NR1.jpg
02 : 10 : 351 2_10_35_NR1_2.jpg
05 : 14 : 191 5_14_19_NR1_2.jpg
01 : 14 : 421 1_14_42_NR1.jpg
02 : 52 : 441 2_52_44_NR1_2.jpg
01 : 51 : 221 1_51_22_NR1_3.jpg
00 : 50 : 321 0_50_32_NR1_3.jpg
05 : 09 : 551 5_ 9_55_NR1_3.jpg
00 : 31 : 231 0_31_23_NR1.jpg
04 : 48 : 031 4_48_ 3_NR1_3.jpg
01 : 30 : 051 1_30_ 5_NR1_2.jpg
04 : 28 : 171 4_28_17_NR1.jpg
03 : 44 : 271 3_44_27_NR1.jpg
01 : 12 : 581 1_12_58_NR1.jpg
02 : 14 : 591 2_14_59_NR1_2.jpg
01 : 43 : 281 1_43_28_NR1.jpg
02 : 29 : 151 2_29_15_NR1.jpg
04 : 41 : 181 4_41_18_NR1_2.jpg
02 : 26 : 471 2_26_47_NR1.jpg
01 : 28 : 561 1_28_56_NR1.jpg
03 : 05 : 211 3_ 5_21_NR1.jpg
04 : 26 : 041 4_26_ 4_NR1.jpg
02 : 20 : 151 2_20_15_NR1.jpg
00 : 40 : 151 0_40_15_NR1_3.jpg
02 : 06 : 591 2_ 6_59_NR1_3.jpg
04 : 58 : 421 4_58_42_NR1_2.jpg
05 : 12 : 491 5_12_49_NR1_2.jpg
01 : 47 : 231 1_47_23_NR1_2.jpg
05 : 07 : 281 5_ 7_28_NR1.jpg
01 : 39 : 391 1_39_39_NR1.jpg
02 : 45 : 421 2_45_42_NR1_3.jpg
00 : 29 : 581 0_29_58_NR1_2.jpg
03 : 27 : 501 3_27_50_NR1_2.jpg
01 : 25 : 161 1_25_16_NR1.jpg
00 : 57 : 301 0_57_30_NR1_3.jpg
04 : 24 : 151 4_24_15_NR1.jpg
02 : 43 : 131 2_43_13_NR1_3.jpg
00 : 47 : 381 0_47_38_NR1_2.jpg
01 : 56 : 301 1_56_30_NR1.jpg
02 : 58 : 371 2_58_37_NR1_2.jpg
01 : 04 : 301 1_ 4_30_NR1_2.jpg
01 : 19 : 211 1_19_21_NR1_2.jpg
01 : 47 : 231 1_47_23_NR1.jpg
03 : 34 : 031 3_34_ 3_NR1_2.jpg
03 : 54 : 191 3_54_19_NR1_2.jpg
03 : 47 : 411 3_47_41_NR1_3.jpg
04 : 10 : 151 4_10_15_NR1_3.jpg