E.L.F.O Mottatte Bilder (23_4_2007 ).

E.L.F.O. Bilder - 23_4_2007www.hessdalen.org
Alarmtid:På antenne nummer:Mottatt Bilde:

05 : 31 : 381 5_31_38_NR1_2.jpg
01 : 14 : 011 1_14_ 1_NR1_2.jpg
03 : 17 : 171 3_17_17_NR1_3.jpg
03 : 23 : 101 3_23_10_NR1_3.jpg
04 : 37 : 301 4_37_30_NR1_2.jpg
04 : 27 : 131 4_27_13_NR1_3.jpg
03 : 35 : 311 3_35_31_NR1_3.jpg
04 : 08 : 511 4_ 8_51_NR1_3.jpg
11 : 32 : 28111_32_28_NR1_2.jpg
03 : 41 : 111 3_41_11_NR1_2.jpg
04 : 37 : 301 4_37_30_NR1_3.jpg
03 : 25 : 561 3_25_56_NR1_5.jpg
04 : 37 : 301 4_37_30_NR1_4.jpg
02 : 54 : 111 2_54_11_NR1.jpg
05 : 35 : 191 5_35_19_NR1_4.jpg
03 : 59 : 281 3_59_28_NR1_2.jpg
00 : 52 : 301 0_52_30_NR1_2.jpg
04 : 34 : 471 4_34_47_NR1_2.jpg
04 : 47 : 071 4_47_ 7_NR1.jpg
05 : 42 : 031 5_42_ 3_NR1.jpg
05 : 07 : 171 5_ 7_17_NR1.jpg
04 : 44 : 281 4_44_28_NR1_2.jpg
03 : 37 : 541 3_37_54_NR1_2.jpg
02 : 54 : 111 2_54_11_NR1_2.jpg
03 : 25 : 561 3_25_56_NR1_4.jpg
05 : 38 : 101 5_38_10_NR1_2.jpg
03 : 41 : 111 3_41_11_NR1.jpg
04 : 27 : 131 4_27_13_NR1_4.jpg
00 : 52 : 301 0_52_30_NR1_3.jpg
06 : 03 : 181 6_ 3_18_NR1_4.jpg
03 : 59 : 281 3_59_28_NR1.jpg
05 : 23 : 511 5_23_51_NR1_2.jpg
06 : 11 : 391 6_11_39_NR1_2.jpg
03 : 07 : 551 3_ 7_55_NR1_2.jpg
03 : 30 : 201 3_30_20_NR1_2.jpg
04 : 57 : 261 4_57_26_NR1.jpg
03 : 23 : 101 3_23_10_NR1.jpg
00 : 55 : 131 0_55_13_NR1.jpg
05 : 33 : 061 5_33_ 6_NR1.jpg
04 : 44 : 281 4_44_28_NR1.jpg
04 : 53 : 021 4_53_ 2_NR1_2.jpg
04 : 47 : 071 4_47_ 7_NR1_2.jpg
04 : 25 : 151 4_25_15_NR1.jpg
06 : 03 : 181 6_ 3_18_NR1.jpg
05 : 43 : 331 5_43_33_NR1.jpg
01 : 14 : 011 1_14_ 1_NR1.jpg
05 : 14 : 521 5_14_52_NR1_2.jpg
04 : 37 : 301 4_37_30_NR1.jpg
03 : 07 : 551 3_ 7_55_NR1.jpg
05 : 07 : 171 5_ 7_17_NR1_2.jpg
00 : 52 : 301 0_52_30_NR1.jpg
05 : 24 : 551 5_24_55_NR1.jpg
05 : 14 : 521 5_14_52_NR1.jpg
11 : 35 : 20111_35_20_NR1_2.jpg
05 : 38 : 101 5_38_10_NR1.jpg
03 : 02 : 281 3_ 2_28_NR1_2.jpg
03 : 25 : 561 3_25_56_NR1.jpg
03 : 30 : 201 3_30_20_NR1.jpg
05 : 35 : 191 5_35_19_NR1.jpg
03 : 17 : 171 3_17_17_NR1.jpg
04 : 08 : 511 4_ 8_51_NR1_2.jpg
04 : 27 : 131 4_27_13_NR1.jpg
11 : 32 : 28111_32_28_NR1.jpg
04 : 25 : 151 4_25_15_NR1_2.jpg
00 : 55 : 131 0_55_13_NR1_2.jpg
03 : 25 : 561 3_25_56_NR1_3.jpg
03 : 59 : 281 3_59_28_NR1_3.jpg
04 : 53 : 021 4_53_ 2_NR1.jpg
06 : 03 : 181 6_ 3_18_NR1_5.jpg
05 : 43 : 331 5_43_33_NR1_2.jpg
06 : 08 : 461 6_ 8_46_NR1_2.jpg
06 : 11 : 391 6_11_39_NR1.jpg
03 : 02 : 281 3_ 2_28_NR1_4.jpg
05 : 42 : 031 5_42_ 3_NR1_2.jpg
04 : 08 : 511 4_ 8_51_NR1.jpg
03 : 25 : 561 3_25_56_NR1_2.jpg
03 : 07 : 551 3_ 7_55_NR1_3.jpg
05 : 13 : 221 5_13_22_NR1.jpg
03 : 02 : 281 3_ 2_28_NR1_3.jpg
05 : 31 : 381 5_31_38_NR1.jpg
04 : 34 : 471 4_34_47_NR1_3.jpg
03 : 35 : 311 3_35_31_NR1_2.jpg
04 : 27 : 131 4_27_13_NR1_2.jpg
06 : 14 : 461 6_14_46_NR1.jpg
05 : 35 : 191 5_35_19_NR1_3.jpg
03 : 17 : 171 3_17_17_NR1_2.jpg
06 : 14 : 461 6_14_46_NR1_2.jpg
06 : 08 : 461 6_ 8_46_NR1.jpg
05 : 33 : 061 5_33_ 6_NR1_2.jpg
05 : 23 : 511 5_23_51_NR1.jpg
06 : 03 : 181 6_ 3_18_NR1_2.jpg
04 : 34 : 471 4_34_47_NR1.jpg
06 : 03 : 181 6_ 3_18_NR1_3.jpg
03 : 54 : 031 3_54_ 3_NR1.jpg
04 : 27 : 131 4_27_13_NR1_5.jpg
03 : 35 : 311 3_35_31_NR1.jpg
06 : 03 : 181 6_ 3_18_NR1_6.jpg
04 : 57 : 261 4_57_26_NR1_2.jpg
07 : 04 : 011 7_ 4_ 1_NR1_2.jpg
03 : 37 : 541 3_37_54_NR1.jpg
11 : 35 : 20111_35_20_NR1.jpg
05 : 35 : 191 5_35_19_NR1_2.jpg
03 : 54 : 031 3_54_ 3_NR1_3.jpg
05 : 13 : 221 5_13_22_NR1_2.jpg
03 : 02 : 281 3_ 2_28_NR1.jpg
03 : 54 : 031 3_54_ 3_NR1_2.jpg
03 : 23 : 101 3_23_10_NR1_2.jpg
07 : 04 : 011 7_ 4_ 1_NR1.jpg