E.L.F.O Mottatte Bilder (26_12_2006 ).

E.L.F.O. Bilder - 26_12_2006www.hessdalen.org
Alarmtid:På antenne nummer:Mottatt Bilde:

01 : 19 : 421 1_19_42_NR2.jpg
01 : 19 : 421 1_19_42_NR2_2.jpg
00 : 12 : 491 0_12_49_NR2_2.jpg
02 : 10 : 431 2_10_43_NR2.jpg
03 : 07 : 121 3_ 7_12_NR2.jpg
16 : 15 : 02116_15_ 2_NR2.jpg
03 : 13 : 291 3_13_29_NR2.jpg
03 : 13 : 291 3_13_29_NR2_2.jpg
23 : 14 : 40123_14_40_NR2_2.jpg
00 : 12 : 491 0_12_49_NR2.jpg
02 : 10 : 431 2_10_43_NR2_2.jpg
23 : 14 : 40123_14_40_NR2.jpg
21 : 48 : 32121_48_32_NR2.jpg
16 : 15 : 02116_15_ 2_NR2_2.jpg
21 : 48 : 32121_48_32_NR2_2.jpg
03 : 07 : 121 3_ 7_12_NR2_2.jpg