E.L.F.O Mottatte Bilder (4_6_2007 ).

E.L.F.O. Bilder - 4_6_2007www.hessdalen.org
Alarmtid:På antenne nummer:Mottatt Bilde:

02 : 04 : 531 2_ 4_53_NR1.jpg
04 : 48 : 541 4_48_54_NR1_2.jpg
03 : 18 : 321 3_18_32_NR1_3.jpg
02 : 07 : 571 2_ 7_57_NR1_2.jpg
01 : 46 : 221 1_46_22_NR1_2.jpg
03 : 47 : 431 3_47_43_NR1_2.jpg
04 : 40 : 551 4_40_55_NR1.jpg
00 : 33 : 461 0_33_46_NR1_2.jpg
02 : 46 : 471 2_46_47_NR1.jpg
04 : 38 : 181 4_38_18_NR1_2.jpg
04 : 16 : 201 4_16_20_NR1.jpg
00 : 44 : 131 0_44_13_NR1_3.jpg
00 : 11 : 301 0_11_30_NR1_3.jpg
00 : 38 : 471 0_38_47_NR1.jpg
03 : 30 : 401 3_30_40_NR1.jpg
03 : 40 : 271 3_40_27_NR1_2.jpg
04 : 57 : 421 4_57_42_NR1_3.jpg
00 : 21 : 391 0_21_39_NR1_2.jpg
04 : 14 : 051 4_14_ 5_NR1.jpg
00 : 44 : 131 0_44_13_NR1_2.jpg
04 : 36 : 391 4_36_39_NR1_2.jpg
04 : 42 : 471 4_42_47_NR1_2.jpg
00 : 55 : 481 0_55_48_NR1.jpg
03 : 36 : 441 3_36_44_NR1.jpg
03 : 10 : 161 3_10_16_NR1_3.jpg
03 : 07 : 511 3_ 7_51_NR1_2.jpg
04 : 03 : 491 4_ 3_49_NR1_4.jpg
01 : 15 : 251 1_15_25_NR1_2.jpg
03 : 52 : 341 3_52_34_NR1_2.jpg
00 : 29 : 581 0_29_58_NR1.jpg
23 : 46 : 05123_46_ 5_NR1_3.jpg
02 : 00 : 051 2_ 0_ 5_NR1_2.jpg
00 : 53 : 441 0_53_44_NR1.jpg
04 : 42 : 471 4_42_47_NR1.jpg
23 : 43 : 19123_43_19_NR1.jpg
02 : 01 : 061 2_ 1_ 6_NR1_2.jpg
03 : 36 : 441 3_36_44_NR1_2.jpg
02 : 10 : 231 2_10_23_NR1_3.jpg
03 : 10 : 161 3_10_16_NR1.jpg
02 : 48 : 391 2_48_39_NR1_4.jpg
00 : 29 : 581 0_29_58_NR1_3.jpg
04 : 57 : 421 4_57_42_NR1_2.jpg
03 : 12 : 301 3_12_30_NR1_2.jpg
04 : 38 : 181 4_38_18_NR1.jpg
06 : 13 : 131 6_13_13_NR1.jpg
23 : 41 : 26123_41_26_NR1.jpg
04 : 47 : 071 4_47_ 7_NR1.jpg
02 : 46 : 471 2_46_47_NR1_3.jpg
04 : 39 : 471 4_39_47_NR1.jpg
00 : 04 : 541 0_ 4_54_NR1_2.jpg
02 : 41 : 041 2_41_ 4_NR1.jpg
01 : 48 : 361 1_48_36_NR1_4.jpg
03 : 27 : 351 3_27_35_NR1_3.jpg
03 : 13 : 411 3_13_41_NR1_3.jpg
00 : 59 : 541 0_59_54_NR1_2.jpg
23 : 41 : 26123_41_26_NR1_3.jpg
04 : 16 : 201 4_16_20_NR1_3.jpg
03 : 22 : 501 3_22_50_NR1_2.jpg
00 : 59 : 541 0_59_54_NR1.jpg
03 : 27 : 351 3_27_35_NR1_2.jpg
03 : 49 : 181 3_49_18_NR1_2.jpg
23 : 46 : 05123_46_ 5_NR1_2.jpg
01 : 29 : 131 1_29_13_NR1_2.jpg
02 : 59 : 141 2_59_14_NR1.jpg
02 : 41 : 041 2_41_ 4_NR1_5.jpg
03 : 54 : 341 3_54_34_NR1.jpg
02 : 53 : 361 2_53_36_NR1.jpg
02 : 25 : 581 2_25_58_NR1.jpg
03 : 45 : 001 3_45_ 0_NR1.jpg
02 : 48 : 391 2_48_39_NR1_2.jpg
03 : 32 : 021 3_32_ 2_NR1.jpg
04 : 27 : 391 4_27_39_NR1_2.jpg
00 : 01 : 401 0_ 1_40_NR1_2.jpg
00 : 01 : 401 0_ 1_40_NR1.jpg
00 : 04 : 541 0_ 4_54_NR1.jpg
02 : 59 : 141 2_59_14_NR1_4.jpg
04 : 48 : 541 4_48_54_NR1.jpg
03 : 54 : 341 3_54_34_NR1_2.jpg
00 : 21 : 391 0_21_39_NR1.jpg
00 : 06 : 431 0_ 6_43_NR1_3.jpg
00 : 11 : 301 0_11_30_NR1_2.jpg
04 : 39 : 471 4_39_47_NR1_2.jpg
23 : 32 : 05123_32_ 5_NR1_2.jpg
04 : 27 : 391 4_27_39_NR1.jpg
04 : 21 : 151 4_21_15_NR1.jpg
00 : 11 : 301 0_11_30_NR1.jpg
00 : 33 : 461 0_33_46_NR1_3.jpg
02 : 17 : 401 2_17_40_NR1_3.jpg
03 : 18 : 321 3_18_32_NR1.jpg
03 : 33 : 311 3_33_31_NR1.jpg
03 : 06 : 001 3_ 6_ 0_NR1_2.jpg
23 : 46 : 05123_46_ 5_NR1.jpg
04 : 47 : 071 4_47_ 7_NR1_2.jpg
00 : 26 : 301 0_26_30_NR1_3.jpg
23 : 52 : 45123_52_45_NR1.jpg
02 : 25 : 581 2_25_58_NR1_3.jpg
02 : 01 : 061 2_ 1_ 6_NR1.jpg
03 : 10 : 161 3_10_16_NR1_2.jpg
03 : 02 : 491 3_ 2_49_NR1_2.jpg
01 : 36 : 341 1_36_34_NR1_2.jpg
03 : 33 : 311 3_33_31_NR1_2.jpg
04 : 40 : 551 4_40_55_NR1_2.jpg
01 : 13 : 421 1_13_42_NR1.jpg
02 : 04 : 531 2_ 4_53_NR1_2.jpg
00 : 55 : 481 0_55_48_NR1_2.jpg
03 : 32 : 021 3_32_ 2_NR1_2.jpg
23 : 32 : 05123_32_ 5_NR1.jpg
00 : 33 : 461 0_33_46_NR1.jpg
02 : 59 : 141 2_59_14_NR1_2.jpg
02 : 17 : 401 2_17_40_NR1.jpg
02 : 07 : 571 2_ 7_57_NR1_3.jpg
04 : 14 : 051 4_14_ 5_NR1_2.jpg
02 : 07 : 571 2_ 7_57_NR1.jpg
01 : 48 : 361 1_48_36_NR1_2.jpg
03 : 45 : 001 3_45_ 0_NR1_3.jpg
01 : 48 : 361 1_48_36_NR1.jpg
03 : 52 : 341 3_52_34_NR1.jpg
04 : 31 : 511 4_31_51_NR1_2.jpg
03 : 54 : 341 3_54_34_NR1_3.jpg
00 : 06 : 431 0_ 6_43_NR1.jpg
03 : 13 : 411 3_13_41_NR1.jpg
00 : 44 : 131 0_44_13_NR1_4.jpg
00 : 36 : 481 0_36_48_NR1_2.jpg
02 : 59 : 141 2_59_14_NR1_3.jpg
04 : 57 : 421 4_57_42_NR1.jpg
03 : 13 : 411 3_13_41_NR1_2.jpg
02 : 04 : 531 2_ 4_53_NR1_3.jpg
02 : 17 : 401 2_17_40_NR1_2.jpg
00 : 26 : 301 0_26_30_NR1_2.jpg
01 : 19 : 501 1_19_50_NR1_3.jpg
01 : 19 : 501 1_19_50_NR1_2.jpg
04 : 50 : 471 4_50_47_NR1.jpg
02 : 00 : 051 2_ 0_ 5_NR1.jpg
00 : 38 : 471 0_38_47_NR1_2.jpg
00 : 36 : 481 0_36_48_NR1.jpg
04 : 03 : 491 4_ 3_49_NR1.jpg
04 : 43 : 591 4_43_59_NR1.jpg
02 : 41 : 041 2_41_ 4_NR1_2.jpg
23 : 50 : 22123_50_22_NR1.jpg
03 : 02 : 491 3_ 2_49_NR1.jpg
02 : 34 : 181 2_34_18_NR1_2.jpg
01 : 48 : 361 1_48_36_NR1_3.jpg
02 : 46 : 471 2_46_47_NR1_2.jpg
03 : 30 : 401 3_30_40_NR1_2.jpg
01 : 36 : 341 1_36_34_NR1_4.jpg
23 : 46 : 05123_46_ 5_NR1_4.jpg
03 : 18 : 321 3_18_32_NR1_2.jpg
00 : 21 : 391 0_21_39_NR1_3.jpg
01 : 13 : 421 1_13_42_NR1_2.jpg
00 : 11 : 301 0_11_30_NR1_5.jpg
00 : 02 : 451 0_ 2_45_NR1.jpg
03 : 47 : 431 3_47_43_NR1.jpg
23 : 53 : 54123_53_54_NR1_2.jpg
02 : 41 : 041 2_41_ 4_NR1_3.jpg
02 : 41 : 041 2_41_ 4_NR1_4.jpg
01 : 23 : 241 1_23_24_NR1_2.jpg
04 : 03 : 491 4_ 3_49_NR1_3.jpg
23 : 38 : 40123_38_40_NR1.jpg
23 : 50 : 22123_50_22_NR1_2.jpg
23 : 53 : 54123_53_54_NR1.jpg
03 : 51 : 081 3_51_ 8_NR1_2.jpg
00 : 55 : 481 0_55_48_NR1_3.jpg
00 : 11 : 301 0_11_30_NR1_4.jpg
02 : 48 : 391 2_48_39_NR1.jpg
01 : 19 : 501 1_19_50_NR1.jpg
01 : 42 : 491 1_42_49_NR1_3.jpg
00 : 48 : 041 0_48_ 4_NR1_3.jpg
04 : 43 : 591 4_43_59_NR1_2.jpg
02 : 10 : 231 2_10_23_NR1_2.jpg
02 : 25 : 581 2_25_58_NR1_2.jpg
01 : 15 : 251 1_15_25_NR1.jpg
03 : 45 : 001 3_45_ 0_NR1_2.jpg
23 : 36 : 51123_36_51_NR1_2.jpg
04 : 47 : 071 4_47_ 7_NR1_3.jpg
01 : 23 : 241 1_23_24_NR1.jpg
04 : 50 : 471 4_50_47_NR1_2.jpg
02 : 10 : 231 2_10_23_NR1.jpg
01 : 07 : 331 1_ 7_33_NR1.jpg
00 : 06 : 431 0_ 6_43_NR1_2.jpg
04 : 03 : 491 4_ 3_49_NR1_5.jpg
03 : 07 : 511 3_ 7_51_NR1.jpg
03 : 22 : 501 3_22_50_NR1.jpg
04 : 16 : 201 4_16_20_NR1_2.jpg
03 : 06 : 001 3_ 6_ 0_NR1.jpg
00 : 57 : 571 0_57_57_NR1_2.jpg
03 : 39 : 051 3_39_ 5_NR1_2.jpg
02 : 48 : 391 2_48_39_NR1_3.jpg
23 : 38 : 40123_38_40_NR1_2.jpg
00 : 48 : 041 0_48_ 4_NR1.jpg
01 : 36 : 341 1_36_34_NR1.jpg
04 : 21 : 151 4_21_15_NR1_2.jpg
23 : 52 : 45123_52_45_NR1_2.jpg
01 : 42 : 491 1_42_49_NR1.jpg
01 : 42 : 491 1_42_49_NR1_2.jpg
04 : 02 : 041 4_ 2_ 4_NR1.jpg
03 : 12 : 301 3_12_30_NR1.jpg
01 : 07 : 331 1_ 7_33_NR1_3.jpg
03 : 02 : 491 3_ 2_49_NR1_3.jpg
23 : 43 : 19123_43_19_NR1_2.jpg
02 : 34 : 181 2_34_18_NR1.jpg
01 : 07 : 331 1_ 7_33_NR1_2.jpg
03 : 39 : 051 3_39_ 5_NR1.jpg
04 : 14 : 051 4_14_ 5_NR1_3.jpg
02 : 53 : 361 2_53_36_NR1_2.jpg
00 : 53 : 441 0_53_44_NR1_2.jpg
23 : 36 : 51123_36_51_NR1.jpg
01 : 36 : 341 1_36_34_NR1_3.jpg
01 : 46 : 221 1_46_22_NR1.jpg
01 : 29 : 131 1_29_13_NR1.jpg
03 : 22 : 501 3_22_50_NR1_3.jpg
04 : 36 : 391 4_36_39_NR1.jpg
03 : 40 : 271 3_40_27_NR1.jpg
00 : 48 : 041 0_48_ 4_NR1_2.jpg
03 : 27 : 351 3_27_35_NR1.jpg
04 : 50 : 471 4_50_47_NR1_3.jpg
01 : 13 : 421 1_13_42_NR1_3.jpg
00 : 29 : 581 0_29_58_NR1_2.jpg
04 : 03 : 491 4_ 3_49_NR1_2.jpg
04 : 02 : 041 4_ 2_ 4_NR1_2.jpg
00 : 44 : 131 0_44_13_NR1.jpg
00 : 57 : 571 0_57_57_NR1.jpg
23 : 38 : 40123_38_40_NR1_3.jpg
04 : 31 : 511 4_31_51_NR1.jpg
23 : 41 : 26123_41_26_NR1_2.jpg
06 : 13 : 131 6_13_13_NR1_2.jpg
03 : 51 : 081 3_51_ 8_NR1.jpg
02 : 34 : 181 2_34_18_NR1_3.jpg
03 : 49 : 181 3_49_18_NR1.jpg
00 : 26 : 301 0_26_30_NR1.jpg